Zawory z serwosterowaniem do pary
   wodnej typu EV 245B


EV245B to 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny z serwosterowaniem do pary wodnej o temperaturze do 185°C.

Uszczelnienie teflonowe PTFE zapewnia niezawodną pracę nawet w przypadku pary zanieczyszczonej.
 
 • Solidna konstrukcja
 • Ciśnienie różnicowe: 0,1 - 10bar
 • Dla pary do 185 °C
 • Przyłącze: G 1/2", G3/4"
 • Gniazdo: DN20 - DN25
 • Stopień ochrony: IP65
 • Deklaracja zgodności CE z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EC
      oraz z normą EN 60730-2-8


 •  
  Dokumentacja w formacie pdf
  > EV245B - karta katalogowa EN

  > Poradnik instalatora zaworów elektromagnetycznych
  > Deklaracja zgodności
  > Instrukcja