Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny. Sygnał wyjściowy otrzymywany z przetwornika może być:
• prądowy np. 4-20 mA
• napięciowy np. 0-10 V d.c.

Przetworniki ciśnienia mogą służyć do pomiaru:
 • ciśnienia względnego (nadciśnienia) - pomiar jest
       dokonywany względem ciśnienia atmosferycznego

 • ciśnienia absolutnego - pomiar jest dokonywany względem próżni


 • Przetworniki ciśnienia zaleca się montować w pozycji pionowej z wejściem ciśnieniowym skierowanym ku dołowi - zabezpieczy to przetwornik przed ryzykiem osadzania się drobnych zanieczyszczeń w jego wnętrzu.

  Do pomiaru ciśnienia mediów zanieczyszczonych, lepkich lub ze skłonnościami do krystalizacji należy użyć przetworników z płaską membraną np. MBS 4510, MBS 4010. Te same przetworniki używane są w instalacjach spożywczych - tu szczególnie zalecane są MBS 4510 ze względu na możliwość zastosowania przyłączy sanitarnych, w tym
  mleczarskich.

  Dokumentacja w formacie pdf

  > Przetworniki ciśnienia - informacje ogólne
  > Presostaty i przetworniki ciśnienia - przegląd oferty